Responsive image

Om

Insamlingsstiftelsen Matematik Sverige verkar för att stödja och stimulera matematikutbildning av skolelever i Sverige, att minska klassklyftorna i den svenska matematikundervisningen och ge alla elever stora möjligheter att klara matematiken, oavsett socioekonomisk status.

I många år har matematikkunskaperna hos svenska elever gått bakåt. Våra resultat i PISA-undersökningen har inte varit till belåtenhet och våra mattelärare vittnar om sämre mattekunskaper nu än för ett par decennier sedan.

Skolverkets rapporter (Morgondagens medborgare, 2010) samt (PISA 2015, 2016) visar att dagens matematikundervisning med mattebok och räknehäfte ger godtagbara resultat bland studiemotiverade elever med högutbildade föräldrar. Elever med sämre socioekonomisk bakgrund klarar sig inte lika bra. Sämst går det för elever med lågutbildade utlandsfödda föräldrar.

Matematikundervisningen i den svenska skolan ser på de flesta håll ut precis likadant som den gjorde för 50 år sedan. Det funkade då, men idag krävs det nya metoder för att möta nya förutsättningar.

Vi vill hjälpa svenska skolor att hitta nya verktyg i den moderna tekniken för att underlätta för lärarna och göra matematikundervisningen attraktivare för eleverna.